Truy cập nội dung luôn

Hội nghị bàn các giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

23-06-2022 15:27

Sáng ngày 23/6, đồng chí Ngô Xuân Huy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị với các phòng, ngành liên quan để bàn các giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (ảnh).

Từ đầu năm đến nay, để thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn, đặc biệt là nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. UBND huyện đã ban hành 42 văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC triển khai đến các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn, đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác CCHC theo chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;… Theo số liệu thống kê trên cổng dịch vụ công của tỉnh Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ cung cấp 217 dịch vụ công mức độ 4, 12 dịch vụ công mức độ 3. Kết quả từ đầu năm đến nay, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 1.268 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp: 1.253 hồ sơ, tiếp nhận trực tuyến: 15 hồ sơ…

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề ra các giải pháp để nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền để cán bộ và nhân dân hiểu về lợi ích mang lại từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến từ đó tích cực thực hiện; tăng cường trách nhiệm của các phòng, ban chuyên môn trong công tác thực hiện; rà soát, bổ sung các trang thiết bị cần thiết cho bộ phận 1 cửa của huyện; tăng cường tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công chức thực hiện các thủ tục hành chính mức độ 3, 4… qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch của huyện đã đề ra./.

Hoàng Lưu (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 13247974