Truy cập nội dung luôn

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền

20-06-2022 16:41

Ngày 21/6/1925 là ngày báo Thanh Niên ra số đầu tiên và ngày đó đã trở thành Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử, báo chí luôn đóng góp tích cực trên mặt trận thông tin tuyên truyền, thực hiện vai trò định hướng dư luận xã hội, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tham gia giám sát, phản biện xã hội. Cùng sự phát triển của nền báo chí nước nhà, trong suốt thời gian qua, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Đồng Hỷ đã tích cực thông tin, tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện đang chỉ đạo sản xuất chương trình

Phát huy vai trò báo chí cách mạng đi đầu xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong hệ thống chính trị và cả xã hội; là diễn đàn để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nói lên tiếng nói của mình. Bám sát sự chỉ đạo của Ngành cấp trên, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời kỳ, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện đã chỉ đạo Tổ truyền thông tuyên truyền kịp thời, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chính trị, ý thức công dân trong cộng đồng; đảm bảo thông tin hai chiều và mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân. 

Hiện nay, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện có 10 biên chế, trong đó chỉ có 3 phóng viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên sản xuất chương trình và 2 cộng tác viên thường xuyên. Được sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp giữa các ban, ngành đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn, đến nay, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức tuyên truyền. Với số lượng phóng viên, biên tập viên còn mỏng nhưng mỗi tháng, đơn vị đã thực hiện từ 25 - 27 chương trình phát thanh, 01 số Trang địa phương cộng tác với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; hơn 30 tin, bài được phát trên sóng Đài tỉnh, Báo Thái Nguyên, khoảng 40-50 tin, bài được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Những nội dung tuyên truyền đã phản ánh chân thực mọi mặt của đời sống xã hội trên địa bàn huyện. Trong đó, nổi bật là tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống dịch Covid-19; những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, mặt trận, đoàn thể,...

Các Phóng viên của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tác nghiệp tại cơ sở

Từ năm 2019 đến nay, Trung tâm đã sản xuất hơn 1.100 chương trình phát thanh, với trên 8.800 tin bài; tuyên truyền trên 1.400 lượt Chỉ thị, Nghị quyết; đăng tải trên 3.200 tin, bài và trên 4.000 ảnh trên cổng thông tin điện tử của huyện; tham gia cộng tác trên 1.200 tin, bài với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và Báo Thái Nguyên; thực hiện tốt việc tiếp âm chương trình của Đài tiếng nói Việt Nam, Đài PT - TH tỉnh Thái Nguyên và chương trình truyền thanh Đồng Hỷ với trên 6.300 giờ... Từ năm 2021, Trung tâm còn xây dựng Trang Fanpage và đăng tải gần 150 tin, bài trên trang... và còn mở thêm 7 chuyên mục mới nâng tổng số lên 20 chuyên mục/tháng. Nhờ đó, các kênh thông tin do Trung tâm thực hiện ngày càng phong phú, sinh động, hấp dẫn và gần gũi với nhân dân, đem lại hiệu quả tuyên truyền thiết thực, đóng góp vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngoài ra, các phóng viên, BTV đã thực hiện 22 tác phẩm phát thanh, truyền hình, báo in tham dự thi Liên hoan tác phẩm báo chí chất lượng cao tỉnh Thái Nguyên và các cuộc thi báo chí của tỉnh được tổ chức hàng năm, kết quả đã có 18 tác phẩm đoạt các giải… 

Công tác thông tin tuyên truyền luôn đảm bảo tính nhanh nhạy, chính xác, kịp thời, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, mang tính thiết thực, hiệu quả cao. Chất lượng các chương trình không ngừng được nâng lên, có nhiều đổi mới, luôn tạo ra được tính hấp dẫn bởi sự đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung. Để thu hút thính giả nghe đài, Trung tâm luôn chú trọng việc đổi mới hình thức nội dung và kết cấu chương trình. Các chương trình phát trên sóng Đài huyện có phương pháp thể hiện sinh động, có 2 giọng đọc, tin bài thực hiện có âm thanh phỏng vấn hiện trường; với phương thức này, chương trình thời sự tổng hợp của Đài truyền thanh – Truyền hình huyện đã được thính giả đánh giá cao.

Hiện nay, ngoài việc quản lý hoạt động chuyên môn như chương trình truyền thanh, Cổng Thông tin điện tử huyện, hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở cũng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Từ những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tiếp tục cải tiến nội dung các chương trình truyền thanh; khắc phục những khó khăn, tồn tại, lấy quan điểm phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ khán thính giả là mục tiêu phấn đấu; bảo đảm công tác quản lý và khai thác kỹ thuật, đảm bảo tiếp âm. Tích cực tham gia đưa tin, bài trên sóng phát thanh truyền hình Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên; tập trung nâng cao chất lượng tin, bài, phản ánh phong phú các nhiệm vụ chính trị của huyện và các xã, thị trấn; quán triệt phương châm đưa tin chính xác, khách quan, đúng định hướng, sắc bén và kịp thời.

Tiếp nối truyền thống 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, những người làm báo phát thanh, truyền hình huyện tiếp tục phấn đấu để xứng đáng là chiến sĩ xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng. Tích cực nỗ lực hơn nữa hoàn thành các nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tuyên truyền, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn của nhân dân trong huyện, góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng huyện Đồng Hỷ ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Nguyễn Thơm (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 13247672