Truy cập nội dung luôn

Xã Hóa Trung

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Hóa Trung;
Địa chỉ: xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;
Điện thoại: 02083.820.480;

I. Giới thiệu chung

1. Vị trí địa lý: xã Hóa Trung nằm ở phía Bắc của huyện Đồng Hỷ, cách trung tâm huyện 6 km, là đơn vị hành chính loại I gồm 13 xóm. Ranh giới hành chính có các phía giáp:

- Phía Đông giáp thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ;
- Phía Tây giáp xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ;
- Phía Nam giáp xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ;
- Phía Bắc giáp xã Tân Long, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ;
- Diện tích 11,89 km2;

2. Dân cư:

Dân số là 4,606 người, 1.222 hộ gia đình, với 07 dân tộc anh em cùng chung sống, mật độ dân số bình quân 387 người/km2.

II. Hệ thống chính trị

- Hiện tại Ủy ban nhân xã Hóa Trung có 22 cán bộ, công chức, viên chức (trong đó: 18 đại học; 04 trung cấp).
- Đảng bộ xã Hóa Trung có 18 chi bộ với 240 đảng viên.
- Có 05 tổ chức đoàn thể (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân).

III. Tổ chức bộ máy

1. Đảng ủy.

Bí thư Đảng ủy

 

 

1. Bí thư Đảng ủy 
Họ và tên: Lê Thị Thanh Mai;
Ngày sinh: 
Chức vụ: HUV, Bí thư Đảng ủy 
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 0984.820.959
Email: 

Phó bí thư TT Đảng ủy

 

2. Phó Bí thư TT Đảng ủy
Họ và tên: Nguyễn Lâm Tùng
Ngày sinh: 1976
Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02803.823.066
Email:

3. Phó bí thư Đảng ủy
Họ và tên: Nguyễn Văn Giáp
Ngày sinh: 1975
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0984287016
Email: giapnv.donghy@thainguyen.gov.vn

 

2. Hội Đồng nhân dân.

Chủ tịch HĐND

 

1.Chủ tịch HĐND

Họ và tên: Nguyễn Lâm Tùng
Ngày sinh: 1976
Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02803.823.066
Email:

2. Phó Chủ tịch HĐND 
Họ và tên: Trương Xuân Lý
Ngày sinh: 1977
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
Điện thoại cơ quan:
Email: lytx.donghy@thainguyen.gov.vn

 

3. Ủy ban nhân dân.

 

1. Chủ tịch UBND
Họ và tên: Nguyễn Văn Giáp
Ngày sinh: 1975
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0984287016
Email: giapnv.donghy@thainguyen.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND

2. Phó Chủ tịch UBND

Họ và tên: Nguyễn Hữu Duy
Ngày sinh: 1977
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 0911.459.136
Email: duynh.hoatrung@thainguyen.gov.vn

   

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 2099

Tổng truy cập: 12764972