Truy cập nội dung luôn

Xã Hợp Tiến

Tên đơn vị: UBND xã Hợp Tiếp
Địa chỉ: xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0208.3702189

I.Giới thiệu chung

1.Vị trí địa lý: xã Hợp Tiến là đơn vị hành chính loại 1 gồm 10 xóm.

Ranh giới hành chính có các phía giáp:
- Phía Đông giáp xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
- Phía Tây giáp xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
- Phía Nam giáp xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
- Phía Bắc giáp xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
- Diện tích: 54,4 km­­­­­­­²

2. Dân cư: Dân số là 6686 người, 1654 hộ gia đình, với 8 dân tộc anh em cùng chung sống, mật độ dân số bình quân là 122,9 người/km².

II. Tổ chức bộ máy

1. Đảng ủy:

 

 

1. Bí thư Đảng ủy
Họ và tên: Lê Văn Chính
Ngày sinh: 1977
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0967547676
Email: chinhlv.donghy@thainguyen.gov.vn

2.  Phó Bí thư Đảng ủy
Họ và tên: Trần Mạnh Tuấn
Ngày sinh: 13/9/1985
Chức vụ: Phó thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0208.3.702.555
Email: tuantm.donghy@thainguyen.gov.vn

 

2. Hội đồng nhân dân

Chủ tịch HĐND

 

1. Chủ tịch HĐND
Họ và tên: Lê Văn Chính
Ngày sinh: 1977
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã - Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0967547676
Email: chinhlv.donghy@thainguyen.gov.vn

Phó Chủ tịch HĐND


 

3. Ủy ban nhân dân xã

1. Chủ tịch UBND
Họ và tên: Trần Mạnh Tuấn
Ngày sinh: 13/9/1985
Chức vụ: Phó thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0208.3.702.555
Email: tuantm.donghy@thainguyen.gov.vn

 

 

2.  Phó Chủ tịch UBND
Họ và tên: Lê Văn Nguyên
Ngày sinh: 1965
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0976054205
Email: nguyenlv.donghy@thainguyen.gov.vn

  3. Phó Chủ tịch UBND
Họ và tên: Bàn Sinh Thắng
Ngày sinh: 1980
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0988835271
Email: thangbs.donghy@thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7328

Tổng truy cập: 12375616