Truy cập nội dung luôn

Xã Khe Mo

Tên đơn vị : UBND xã Khe Mo
Địa chỉ : Xóm Khe Mo2, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3 820613

I.Giới thiệu chung :

1.Vị trí địa lý : Khe Mo nằm ở phía bắc huyện Đồng Hỷ, là đơn vị hành chính loại II gồm có 15 xóm. Ranh giới hành chính có các phía giáp

- Phía đông giáp xã Văn Hán
- Phía Tây giáp xã Hóa Thượng
- Phía Nam Giáp xã Linh Sơn
- Phía Bác giáp xã La Hiên – Võ Nhai
- Diện tích 30 km2

2. Dân cư : có 1851 hộ và 7829 nhân khẩu có 08 dân tộc anh em cùng chung sống, mật độ dân số bình quân là261 người/km2.

II. Hệ thống chính trị :

Hiện tại Cơ quan xã có 22 cán bộ , công chức, viên chức ( Thạc sỹ =0; Đại học = 16; Trung cấp = 06; Đảng viên = 22)
Đảng bộ xã Khe Mo có 20 chi bộ với 229 Đảng viên
Có 05 tổ chức đoàn thể

III. Tổ chức bộ máy

1. Đảng ủy

 

 

1. Bí thư Đảng ủy
Họ và tên: Phạm Xuân Trường
Ngày sinh: 02-8-1961
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 
Email: trruongpx.donghy@thainguyen.gov.vn

 

 

2. Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
Họ và tên: Đinh Mạnh Tuấn
Ngày sinh: 26-6-1975
Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 
Email: 

Phó Bí thư Đảng ủy

3. Phó Bí thư Đảng ủy
Họ và tên: Lê Ngọc Dũng
Ngày sinh: 02-7-1971
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 
Email: dungln.donghy@thainguyen.gov.vn

2. Hội đồng nhân dân.

 

 

1. Chủ tịch HĐND xã
Họ và tên: Phạm Xuân Trường
Ngày sinh: 02-8-1961
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 
Email: truongpx.donghy@thainguyen.gov.vn

Phó Chủ tịch HĐND

 

 

2. Phó Chủ tịch HĐND
Họ và tên: Trần Văn Ngọc
Ngày sinh: 27-9-1975
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 
Email:ngoctv.donghy@thainguyen.gov.vn

 

3. Uỷ ban nhân dân.

Chủ tịch UBND

 

1. Chủ tịch UBND
Họ và tên: Lê Ngọc Dũng
Ngày sinh: 02-7-1971
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 
Email: dungln.donghy@thainguyen.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND

 
2. Phó Chủ tịch UBND
Họ và tên: Phạm Văn Hùng
Ngày sinh: 18-10-1965
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 
Email: hungpv.donghy@thainguyen.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6720

Tổng truy cập: 12466986