Truy cập nội dung luôn

Xã Minh Lập

 

Tên đơn vị: xã Minh Lập
Địa chỉ: xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Điện Thoại: 0208.3522209

I. Giới thiệu chung:

1. Vị trí địa lý: xã Minh lập, là đơn vị hành chính loại 2, gồm 19 xóm . Ráp giới hành chính có các phía giáp:
- Phía Đông giáp xã Hoá Trung - huyện Đồng Hỷ;
- Phía Tây giáp xã Sơn Cẩm, xã Vô Tranh, Tức Tranh, Phú Đô - huyện Đồng Hỷ;
- Phía Nam giáp xã Hoá Thượng - huyện Đồng Hỷ
- Phía Bắc giáp xã Hoà Bình, xã Tân Long - huyện Đồng Hỷ
- Diện tích  18,3 Km2,
2. Dân cư: Dân số là 7.100 người, 1.710 hộ gia đình, có 7.100 nhân khẩu, với 7 dân tộc anh em cùng chung sống, mật độ dân số bình quân là  388 người/ Km2.

II. Hệ thống chính trị:

- Hiện tại đơn vị xã Minh Lập có 23 cán bộ, công chức, viên chức ( 15 đại học; 7 trung cấp;  23 đảng viên)
- Đảng bộ xã Minh Lập có 20 chi bộ với 210 đảng viên.
- Có 5 tổ chức đoàn thể ( Gồm Mặt trận TQ v à 4 đoàn thể chính trị - xã hội)

III. Tổ chức bộ máy

1. Đảng uỷ:

           

 

 

1. Bí thư Đảng uỷ
Họ và tên: Nguyễn Minh Hoan
Ngày sinh: 1968
Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02803522209
Email: hoannm.donghy@thainguyen.gov.vn 

 

 

2. Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ
Họ và tên: Đặng Văn Hùng
Ngày sinh: 1964
Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0280720596
Email: 

  3. Phó bí thư Đảng ủy
Họ và tên: Bùi Thị Loan
Chức vụ:  Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 0982 408 225
Email: loanbt.donghy@thainguyen.gov.vn 

2. Hội đồng nhân dân:

           
 
1. Chủ tịch HĐND
Họ và tên: Nguyễn Minh Hoan
Ngày sinh: 1968
Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02803522209
Email: hoannm.donghy@thainguyen.gov.vn 
 

 

2. Phó Chủ tịch HĐND
Họ và tên: Đặng Văn Tuyến
Ngày sinh: 05/11/1982
Chức vụ:  Phó Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0208.3522209
Email: tuyendv.donghy@thainguyen.gov.vn 

 

3. UBND xã:

           

 

1. Chủ tịch UBND
Họ và tên: Bùi Thị Loan
Ngày sinh: 
Chức vụ:  Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 0982 408 225
Email: loanbt.donghy@thainguyen.gov.vn 

 

 

2. Phó Chủ tịch UBND
Họ và tên: Ngô Văn Tài
Ngày sinh: 1978
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02803522209
Email: tainv.donghy@thainguyen.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6365

Tổng truy cập: 12466791