Truy cập nội dung luôn

Xã Tân Long

Tân Long, huyện Đồng Hỷ.
Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tân Long;
Địa chỉ: xóm Làng Mới, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;
Điện thoại: 02083.823.152;

I. Giới thiệu chung

1. Vị trí địa lý: xã Tân Long nằm ở phía Bắc của huyện Đồng Hỷ, là đơn vị hành chính loại 3 gồm 9 xóm, bản. Ranh giới hành chính có các phía giáp:
- Phía Đông giáp xã La Hiên, huyện Võ Nhai;
- Phía Tây giáp xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ;
- Phía Nam giáp xã Hóa Trung, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ;
- Phía Bắc giáp xã Văn Lăng, xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ;
- Diện tích 4.114,7 km2. Trong đó đất sản xuất nông nghiệp 3.250,51 ha, đất phi nông nghiệp 179,37 ha, đất chưa sử dụng: 684,82 ha.

2. Dân cư:

Dân số xã Tân Long có 6.036 người, 1.304 hộ gia đình, với 8 dân tộc anh em cùng chung sống, mật độ dân số bình quân 146 người/km2.

II. Hệ thống chính trị

- Hiện tại Ủy ban nhân dân xã Tân Long có 23 cán bộ, công chức, viên chức (trong đó: 17 đại học; 6 trung cấp; 21 đảng viên).
- Đảng bộ xã Tân Long có 15 chi bộ với 230 đảng viên.
- Có 05 tổ chức đoàn thể (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên).

III. Tổ chức bộ máy

1. Đảng ủy.

 

Bí thư Đảng ủy

 

1. Bí thư Đảng ủy
Họ và tên: Lăng Viết Thắng
Ngày sinh: 31/3/1966
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0912 432 548
Email: thanglv.donghy@thainguyen.gov.vn

Phó Bí thư TT Đảng ủy

 

1. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Họ và tên: Hoàng Văn Vin
Ngày sinh: 24/10/1959
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 
Email: 

Phó Bí thư Đảng ủy

3. Phó Bí thư Đảng ủy
Họ và tên: Hoàng Hồng Nhật
Ngày sinh: 20/11/1964
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0912 465 042
Email: nhathh.donghy@thainguyen.gov.vn

 

2. Hội đồng nhân dân

Chủ tịch HĐND


1. Chủ tịch HĐND
Họ và tên: Lăng Viết Thắng
Ngày sinh: 31/3/1966
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0912 432 548
Email: thanglv.donghy@thainguyen.gov.vn

Phó Chủ tịch


1. Phó Chủ tịch HĐND
Họ và tên: Lâm Thanh Quyết
Ngày sinh: 31/3/1966
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 
Email: quyetlt.donghy@thainguyen.gov.vn

 

3. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch UBND

 

1. Chủ tịch UBND
Họ và tên: Hoàng Hồng Nhật
Năm sinh: 20/11/1964
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0912 465 042
Email: nhathh.donghy@thainguyen.gov.vn

Phó Chủ tịch

 

1. Phó Chủ tịch UBND
Họ và tên: Đàm Văn Xuân
Ngày sinh: 16/02/1967
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 
Email: xuandv.donghy@thainguyen.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6310

Tổng truy cập: 12375862