Truy cập nội dung luôn

Xã Văn Hán

Tên đơn vị: UBND xã Văn Hán
Địa chỉ: xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  02083.820.584

I. Giới thiệu chung

1. Vị trí địa lý: xã Văn Hán là đơn vị hành chính loại 1 gồm 17 xóm. Ranh giới hành chính có các phía giáp:

- Phía Đông giáp xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ;
- Phía Tây giáp xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ;
- Phía Nam giáp xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ;
- Phía Bắc giáp xã La Hiên, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai
- Diện tích 65,46 km2;

2. Dân cư:

Dân số là 11.099 người, 2.810 hộ gia đình, có 11.064 nhân khẩu,  với 8 dân tộc anh em cùng chung sống, mật độ dân số bình quân là 169 người/km2.

II. Hệ thống chính trị

- Hiện tại đơn vị UBND xã Văn Hán có 24 cán bộ, công chức, viên chức (01 thạc sĩ, 17 đại học; 3 trung cấp; 21 đảng viên).
- Đảng bộ xã Văn Hán có 23 chi bộ với 316 đảng viên.
- Có 05 tổ chức đoàn thể (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội Nông dân).

III. Tổ chức bộ máy

1. Đảng ủy.

 

Bí thư Đảng ủy

 

1. Bí thư Đảng ủy
Họ và tên: Vi Ngọc Thi
Ngày sinh: 12/4/1966
Chức vụ:  Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02083.820.584
Email: thivn.vanhan@thainguyen.gov.vn

Phó Bí thư TT Đảng ủy

 

2. Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
Họ và tên: Nguyễn Thị Phong
Ngày sinh: 
Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 0334131084
Email: phongnt.donghy@thainguyen.gov.vn

Phó Bí thư Đảng ủy

3. Phó Bí thư Đảng ủy
Họ và tên: Nguyễn Xuân Hiền
Ngày sinh: 02/4/1967
Chức vụ: HUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02083.820.584
Email: hiennx.donghy@thainguyen.gov.vn

 

2. Hội Đồng nhân dân.

Chủ tịch HĐND

 

1. Chủ tịch HĐND
Họ và tên: Vi Ngọc Thi
Ngày sinh: 12/4/1966
Chức vụ:  Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02803.820.584
Email: thivn.vanhan@thainguyen.gov.vn

Phó Chủ tịch HĐND

 

2. Phó Chủ tịch HĐND
Họ và tên: Lăng Minh Tuấn
Ngày sinh: 1977
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 
Email: tuanlm.vanhan@thainguyen.gov.vn

3. Ủy ban nhân dân.

 Chủ tịch UBND

 

1. Chủ tịch UBND
Họ và tên: Nguyễn Xuân Hiền

Ngày sinh: 02/4/1967
Chức vụ: HUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02083.820.584
Email: hiennx.donghy@thainguyen.gov.vn

Phó chủ tịch UBND

 

 

2.Phó Chủ tịch UBND
Họ và tên: Lường Văn Hoan
Ngày sinh: 
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 0977972777
Email: 

Phó chủ tịch UBND

 

3.Phó Chủ tịch UBND
Họ và tên: Nguyễn Quang Huy
Ngày sinh: 1980
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02803.820.584
Email: huynq.donghy@thainguyen.gov.vn

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7670

Tổng truy cập: 12764676