Truy cập nội dung luôn

Xã Văn Lăng

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;
Địa chỉ: xóm Tân Lập 1, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;
Điện thoại: 02083.823.482

I. Giới thiệu chung

1. Vị trí địa lý: xã Văn Lăng là đơn vị hành chính loại I, gồm 16 xóm, bản. Ranh giới hành chính có các phía giáp:

- Phía Đông giáp xã Thần Sa, huyện Võ Nhai;
- Phía Tây giáp xã Phú Đô, huyện Phú Lương;
- Phía Nam giáp xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ;
- Phía Bắc giáp xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn;
- Diện tích 6.414,79 ha.

2. Dân cư:

Dân số là 5.493 người, 1.360 hộ gia đình, với 8 dân tộc anh em cùng chung sống, mật độ dân số bình quân là 86 người/km2.

II. Hệ thống chính trị

- Hiện tại Ủy ban nhân dân xã Văn Lăng có 23 cán bộ, công chức, viên chức (16 đại học; 02 cao đẳng; 04 trung cấp; 01 THPT; 22 đảng viên).
- Đảng bộ xã Văn Lăng có 16 chi bộ với 186 đảng viên.
- Có 05 tổ chức đoàn thể (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ).

III. Tổ chức bộ máy

1. Đảng ủy.

 Bí thư Đảng ủy

1. Bí thư Đảng ủy
Họ và tên: Hoàng Xuân Trường
Ngày sinh: 12/3/1971
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02083.823.482
Email: truonghx.donghy@thainguyen.gov.vn

Phó Bí thư TT Đảng ủy

 

2. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Họ và tên: Ngô Thị Nhị
Ngày sinh: 20/01/1977
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02083.823.482
Email: nhint.donghy@thainguyen.gov.vn

Phó Bí thư Đảng ủy

3. Phó Bí thư  Đảng ủy
Họ và tên: Trương Công Hiền
Ngày sinh: 16/4/1972
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng Ủy - Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02083.823.482
Email: hientc.donghy@thainguyen.gov.vn

2. Hội Đồng nhân dân.

Chủ tịch HĐND

 

1. Chủ tịch HĐND 
Họ và tên: Hoàng Xuân Trường
Ngày sinh: 12/3/1971
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02083.823.482
Email: truonghx.donghy@thainguyen.gov.vn

Phó Chủ tịch HĐND

 

2. Phó Chủ tịch HĐND xã
Họ và tên: Nguyễn Thị Liêm
Ngày sinh: 24/12/1968
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02803.823.482
Email: liemnt.donghy@thainguyen.gov.vn

3. Ủy ban nhân dân.

Chủ tịch UBND

 

1. Chủ tịch UBND
Họ và tên: Trương Công Hiền
Ngày sinh: 16/4/1972
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02083.823.482
Email: hientc.donghy@thainguyen.gov.vn

Phó Chủ tịch

 

2. Phó Chủ tịch UBND xã
Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày sinh: 29/11/1974
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02803.823.482
Email: nguyetnt.donghy@thainguyen.gov.vn

 

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5365

Tổng truy cập: 12382451