Truy cập nội dung luôn

Đánh giá thuyết minh các Dự án phát triển sản xuất năm 2021

28-10-2021 15:08

Sáng ngày 28/10, Hội đồng thẩm định dự án phát triển sản xuất huyện Đồng Hỷ đã tổ chức đánh giá thuyết minh các dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Đồng Hỷ năm 2021. Đồng chí Vũ Quang Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định dự án phát triển sản xuất huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Quang Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐ thẩm định dự án

phát triển sản xuất huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2021, huyện Đồng Hỷ thực hiện 4 dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gồm: Dự án ứng dụng KHCN phát triển cây na dứa Đài Loan mang lại hiệu quả kinh tế cao theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ đáp ứng nhu cầu thị trường bền vững tại xã Quang Sơn. Dự án được thực hiện tại các xóm Trung Sơn, Lân Đăm, La Giang, Xuân Quang với quy mô 20 ha do Cty CP thương mại và chế biến nông lâm sản Quyết Thắng là đơn vị chủ trì thực hiện; Dự án liên kết phát triển sản xuất, chế biến kinh doanh chè theo tiêu chuẩn VietGAP, định hướng hữu cơ xã Minh Lập với quy mô 50 ha. Dự án được thực hiện tại các xóm Minh Tiến và Cà Phê với 63 hộ tham gia, do HTX chè an toàn Nguyên Việt chủ trì thực hiện; Dự án liên kết phát triển sản xuất, chế biến kinh doanh chè theo tiêu chuẩn VietGAP, định hướng hữu cơ gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn xã Văn Hán với quy mô 30 ha, thực hiện tại xóm Phả Lý, Vân Hòa và có 50 hộ tham gia, do HTX Thái Minh chủ trì thực hiện; Dự án liên kết chuỗi giá trị gắn với chuyển đổi số trong chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ gà thương phẩm trên địa bàn xã Cây Thị với 6 hộ tham gia, do HTX trồng trọt và chăn nuôi Hồng Gang chủ trì thực hiện. Dự toán kinh phí thực hiện các dự án này là trên 1,6 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đơn vị chủ trì thực hiện Dự án thuyết minh tại Hội nghị

Sau khi các đơn vị trình bày thuyết minh dự án, các thành viên Hội đồng thẩm định của huyện đã tham gia ý kiến đóng góp, thảo luận và nhất trí thông qua 4 dự án.

Thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá thuyết minh dự án

Việc thực hiện các dự án nhằm mục tiêu xây dựng thành công chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng thương hiệu; nhân rộng mô hình, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân và giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Nguyễn Thơm (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)
 Thống kê truy cập

Đang truy cập:6763

Tổng truy cập: 12396859