Truy cập nội dung luôn

Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Đề án huyện nông thôn mới

18-03-2021 17:11

Chiều 15/3, UBND huyện tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào Dự Đề án xây dựng huyện Đồng Hỷ đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Đồng chí Vũ Quang Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Đỗ Danh Huân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Vũ Quang Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Sau 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay bộ mặt nông thôn huyện Đồng Hỷ đã thay đổi rõ nét, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, kinh tế phát triển khá, hình thành các vùng sản xuất tập trung; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện, quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện tốt, an ninh trật tự xã hội được tăng cường, hệ thống chính trị được cũng cố, kiện toàn; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt. Đến hết năm 2020, huyện có 11/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 8 xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020; 2 xã đạt chuẩn theo tiêu chí cũ. Hai xã Tân Long và Văn Lăng đạt từ 13-15 tiêu chí. Đối chiếu với tiêu chí huyện nông thôn mới, đến nay huyện đạt 3/9 tiêu chí.

Để xây dựng huyện Đồng Hỷ trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025 theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, UBND huyện đã xây dựng Đề án với lộ trình thực hiện như: năm 2021 có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã nông thôn mới nâng cao toàn huyện là 2 xã và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; năm 2022 có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 12 xã, có thêm 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao; năm 2023 có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn là 100%, có thêm 1 xã nông thôn mới nâng cao; năm 2024 có thêm 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; năm 2025 phấn đấu huyện Đồng Hỷ trở thành huyện nông thôn mới. Tổng nhu cầu vốn để thực hiện Đề án dự kiến trên 612 tỷ đồng.

Đồng chí Đỗ Danh Huân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận Hội nghị

Sau khi nghe thông qua dự thảo Đề án, các đại biểu cơ bản thống nhất với các phần, nội dung mà dự thảo Đề án nêu, đồng thời có một số ý kiến bổ sung như: Cần rà soát, điều chỉnh số liệu chuẩn xác; chỉnh sửa lại một số cụm từ đúng với thuật ngữ chuyên môn từng ngành.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Vũ Quang Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Danh Huân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan cần soát lại các nội dung, số liệu liên quan đến các tiêu chí mà mình phụ trách, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để hoàn thiện đề án phù hợp, sát với điều kiện thực tế ở địa phương. Trên cơ sở góp ý, văn phòng điều phối NTM huyện cần tiếp thu, chỉnh sữa phù hợp. Đề án phải ngắn gọn, súc tích, số liệu chính xác, nội dung đảm bảo theo yêu cầu và phải hoàn thành trước ngày 25/3/2021.

Nguyễn Thơm (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập:6394

Tổng truy cập: 12396686