Truy cập nội dung luôn

Thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại Văn Hán

29-10-2021 16:15

Sáng ngày 29/10, Đoàn Thẩm tra nông thôn mới nâng cao của huyện đã tiến hành thẩm tra, đánh giá hồ sơ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao đối với xã Văn Hán. Đồng chí Vũ Quang Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị còn có các thành viên Đoàn thẩm tra, đánh giá xã đạt chuẩn NTM nâng cao của huyện.

Đồng chí Vũ Quang Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu quán triệt tại Hội nghị

Tại hội nghị, đã được nghe báo cáo về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Văn Hán. Theo đó, xã Văn Hán đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Sau đạt chuẩn NTM, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trong xã đã quyết tâm thực hiện các giải pháp xây dựng xã NTM nâng cao. Đến nay, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Kinh tế có sự phát triển, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét so với thời điểm đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt trên 45 triệu đồng, không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội); tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 91%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 97%; hộ đạt gia đình văn hóa, cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện rõ nét. Tình hình an ninh trật tự của xã được giữ vững.

Lãnh đạo UBND xã Văn Hán báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã 

Sau khi nghe báo cáo, cũng như đi kiểm tra thực tế, các thành viên Đoàn thẩm tra đã đóng góp ý kiến, bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị, xét, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao cho xã Văn Hán.

Thành viên đoàn thẩm tra đánh giá các tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Quang Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Đoàn thẩm tra đã đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã Văn Hán cũng như vai trò của hội đồng thẩm định cùng các thành viên trong việc giám sát, hướng dẫn các địa phương trong xây dựng và hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao. Đồng thời, yêu cầu các phòng, ngành theo nhiệm vụ được phân công phụ trách nhanh chóng rà soát lại các chỉ tiêu, tiêu chí; phối hợp tích cực với các sở, ngành trong rà soát, đánh giá và thẩm định các tiêu chí, sớm bổ sung và hoàn thiện hồ sơ đề sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kết thúc buổi thẩm định 100% đại biểu đã nhất trí đề nghị xã Văn Hán đạt xã nông thôn mới nâng cao với số điểm đánh giá 121,1/122 điểm.

Nguyễn Thơm (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập:6553

Tổng truy cập: 12397045