Truy cập nội dung luôn

Thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bằng cơ chế đặc thù

17-01-2022 16:53

Để đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xuất phát từ thực tế địa phương, trong những năm qua, huyện Đồng Hỷ đã ban hành một số cơ chế, chính sách mang tính đặc thù hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đặc biệt là các cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng.

Những tuyến đường bê tông được xây dựng không những làm thay đổi bộ mặt nông thôn

mà còn góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội của xã Hợp Tiến

Từng là địa phương vùng đặc biệt khó khăn với hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc Dao, bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Hợp Tiến có xuất phát điểm rất thấp, chỉ với 4 tiêu chí đạt, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, đời sống người dân còn nhiều khó khăn; thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt trên 5,7 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo cao. Trong khi đó đời sống của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Tiểu thủ công nghiệp thương mại - dịch vụ chưa phát triển. Vì vậy, việc huy động sức dân để xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của người dân, qua 10 năm xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn xã Hợp Tiến đã có sự chuyển biến rõ nét, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Chính việc áp dụng hiệu quả cơ chế đặc thù trong xây dựng nông thôn mới đã góp phần quan trọng để địa phương hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Thực hiện Nghị quyết số 209/NQ-HĐND, ngày 19/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ về bổ sung cơ chế khuyến khích phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã ban hành danh mục như: Hỗ trợ xây dựng đường bê tông xóm đối với xã về đích nông thôn mới năm 2020, mức hỗ trợ tối đa 30% tổng giá trị quyết toán công trình nhưng không vượt quá 200 triệu đồng/1km; hỗ trợ xây mới nhà văn hóa xóm đối với xã về đích nông thôn mới năm 2020, mức hỗ trợ tối đa 30% tổng giá trị quyết toán công trình nhưng không vượt quá 300 triệu đồng /nhà; hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà để sửa chữa nhà văn hóa xóm đối với xã về đích nông thôn mới năm 2020.

Từ cơ chế đó, xã Hợp Tiến đã được cấp trên phân bổ nguồn kinh phí thực hiện căn cứ vào tình hình thực tế, địa phương. Để các công trình triển khai thực hiện tốt, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các xóm tổ chức họp dân phổ biến nội dung cụ thể về chương trình xây dựng NTM, quán triệt để người dân biết mức huy động đối ứng đối với từng loại công trình. Chính do có cơ chế đặc thù, xã đã thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, sức sáng tạo của nhân dân, tạo sự chuyển biến rõ nét trong đẩy mạnh xây dựng NTM. Giai đoạn 2010 – 2020 tổng số đường trục xã, trục xóm, liên xóm, ngõ xóm được xây dựng mới và nâng cấp cải tạo trên 27 km với tổng số kinh phí thực hiện là 27 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương, tỉnh, huyện là 24, 4 tỷ đồng, vốn dân đóng góp là hơn 2,6 tỷ đồng.

Song song với áp dụng tốt cơ chế đặc thù, xã Hợp Tiến cũng nhận được sự đầu tư rất lớn của huyện Đồng Hỷ đặc biệt là các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. Với mục đích hoàn thiện hệ thống đường giao thông, huyện Đồng Hỷ đã đầu tư gần 39 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp 4 tuyến đường trên địa bàn xã Hợp Tiến với tổng chiều dài hơn 15km. Đây đều là những tuyến đường đi qua địa hình khó khăn, phức tạp với nhiều đồi dốc cao, và đầu tư lớn. Giao thông thuận lợi tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và là tiền đề để xã hoàn thành các tiêu chí còn lại. Chính nhờ những cơ chế đặc thù và sự quan tâm đầu tư của huyện xã Hợp Tiến đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 đúng hẹn.

Nhà văn hóa xóm Trại Cài, xã Minh Lập được xây dựng khang trang nhờ kinh phí từ cơ chế đặc thù

trong xây dựng nông thôn mới

Tương tự như Hợp Tiến, Minh Lập cũng là địa phương đã nắm bắt và thực hiện cơ chế đặc thù một cách hiệu quả. Với cơ chế hỗ trợ xây dựng các xóm đạt nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 là 500 triệu đồng/xóm, Minh Lập đã sử dụng nguồn vốn linh hoạt hiệu quả và xây dựng thành công 7/7 xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Với những cơ chế đặc thù của huyện, cách tiếp cận sáng tạo và phù hợp của các địa phương, chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Đồng Hỷ đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, góp phần tích cực thay đổi bộ mặt nông thôn. Đến hết năm 2021, toàn huyện đã có 11/13 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 7 xóm nông thôn mới kiểu mẫu.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, năm 2022 huyện Đồng Hỷ đặt ra mục tiêu xây dựng 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu; 1 xã nông thôn mới nâng cao; xã còn lại tăng trung bình từ 2 tiêu chí trở lên; đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí và mục tiêu xa hơn là đến năm 2025 huyện Đồng Hỷ sẽ trở thành huyện nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh các cơ chế của Trung ương, của tỉnh, huyện Đồng Hỷ cũng đã ban hành cơ chễ hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021-2025 với 17 danh mục bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và giáo dục đào tạo.

Có thể thấy, huyện đã, đang và tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, bên cạnh hỗ trợ của huyện, các địa phương cũng cần chủ động hơn trong việc đẩy mạnh xã hội hóa, để huy động được nhiều nguồn lực; đồng thời cần tính toán để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm nhằm mang lại hiệu quả cao nhất./.

Nguyễn Thơm (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8018

Tổng truy cập: 12758986