Truy cập nội dung luôn

Xã Văn Hán nỗ lực về đích nông thôn mới nâng cao

13-04-2021 15:06

Năm 2021, xã Văn Hán được huyện Đồng Hỷ lựa chọn về đích nông thôn mới nâng cao. Để hoàn thành nhiệm vụ này, trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Văn Hán sẽ phải hoàn thành nốt 5 tiêu chí còn lại. Hiện nay, xã đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động trong toàn Đảng bộ, của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; phát huy tính năng động, sáng tạo, vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư; huy động mọi nguồn lực xã hội để củng cố và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, hướng đến mục tiêu đạt chuẩn xã NTM nâng cao đúng hẹn.

Xã Văn Hán khuyến khích người dân đầu tư để tăng giá trị sản phẩm chè, nâng cao thu nhập

Qua rà soát, trong tổng 19 tiêu chí thì 5 tiêu chí còn lại xã Văn Hán đang phấn đấu hoàn thành để đạt xã nông thôn mới nâng cao, đó là: Thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, môi trường và an toàn thực phẩm. Ông Nguyễn Xuân Hiền, Chủ tịch UBND xã cho biết: Nhằm khuyến khích, động viên nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới nâng cao, ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã giao nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên, cán bộ, công chức, đảng viên, các hội, đoàn thể. Đồng thời, cùng với các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, xã sẽ huy động mọi nguồn lực khác cùng với sự đóng góp của người dân để xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Đối với 5 tiêu chí còn lại mà địa phương cần đạt được, tuy không cần nguồn lực đầu tư lớn nhưng không dễ thực hiện, đặc biệt là ở tiêu chí Thu nhập và Hộ nghèo. Ở tiêu chí Thu nhập, hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của địa phương mới chỉ đạt khoảng 39 triệu đồng/người/năm, trong khi đó, yêu cầu của tiêu chí nâng cao là 45 triệu đồng/người/năm. Hay như tiêu chí Hộ nghèo, địa phương hiện sẽ phải thoát nghèo cho 44 hộ dân (là những hộ không thuộc diện bảo trợ xã hội). Nhiệm vụ này dù khó nhưng địa phương sẽ nỗ lực, từng bước tháo gỡ những khó khăn.

Để đạt được tiêu chí Thu nhập, Văn Hán có giải pháp sẽ tận dụng những lợi thế sẵn có về cây chè, cây bưởi.... để tập trung đầu tư. Với gần 1.000ha chè, địa phương sẽ tiếp tục khuyến khích người dân đầu tư để tăng giá trị sản phẩm chè, trong đó, chú trọng đến việc chăm sóc, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap (toàn xã có gần 200 ha chè sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap); chú trọng trong khâu chế biến, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Cùng với cây chè, Văn Hán đặt mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân từ cây bưởi, với hơn 120ha đang cho thu hoạch. Với cây trồng này, xã đang khuyến khích người dân chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGap, thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, phấn đấu sản phẩm đạt các tiêu chuẩn OCOP, thuận lợi trong việc quảng bá sản phẩm ra thị trường.

Giới thiệu việc làm tại các nhà máy, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng là một trong những giải pháp sẽ được xã Văn Hán thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo cho người dân trên địa bàn. Hiện nay, đã có 1.200 lao động được giới thiệu việc làm qua các phiên giao dịch, với mức thu nhập bình quân 6-7 triệu đồng/người/tháng. Qua khảo sát, hiện nay, nhu cầu đi làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp của người dân trên địa bàn cũng khá cao, với khoảng 200 người. Địa phương đang đề nghị các phòng, ban chuyên môn của huyện phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức, giới thiệu và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Xã Văn Hán phối hợp tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm lưu động, giới thiệu việc làm cho người dân

Đối với tiêu chí Hộ nghèo, Văn Hán đã có kế hoạch giao cho các tổ chức hội, đoàn thể cùng vào cuộc giúp đỡ các thành viên, hội viên dựa trên nhu cầu của từng hộ. Các Hội, đoàn thể phối hợp với các xóm rà soát hộ nghèo để xây dựng kế hoạch giúp đỡ từng hộ dân, đứng ra tín chấp với Ngân hàng chính sách Xã hội huyện và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện tạo điều kiện cho người dân được vay vốn phát triển sản xuất, sớm ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo.

Để hoàn thành tiêu chí Tổ chức sản xuất, Văn Hán đang triển khai mô hình nâng cao chất lượng quả bưởi theo liên kết chuỗi, với diện tích ban đầu 20ha; đề nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc để nâng hạng “sao” OCOP cho sản phẩm chè của Hợp tác xã chè Thái Minh. Còn ở tiêu chí Giáo dục và Đào tạo, xã sẽ chỉ đạo các nhà trường huy động trẻ mẫu giáo đến trường nhằm tăng tỷ lệ từ 63,3% lên 90% để đạt tiêu chí; phối hợp tổ chức tập huấn, đào tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động để tăng tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo đạt từ 65% trở lên (hiện nay, tỷ lệ này mới đạt gần 47%). Riêng với tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm, địa phương sẽ tập trung tuyên truyền bằng hiều hình thức nhằm nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Khi đó, bà con sẽ thực hiện tốt việc thu gom chất thải; chủ động có các biện pháp xử lý rác thải sinh hoạt, sản xuất cho phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Song song với việc phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, Văn Hán tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành. Đơn cử như tiêu chí Giao thông, xã sẽ vận động xây dựng thêm trên 9km đường ngõ xóm. Hay như tiêu chí Trường học, đề nghị đầu tư kinh phí xây dựng Nhà hiệu bộ 10 phòng học, sân, cổng, tường rào…

Việc xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, xã Văn Hán phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2021, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân./.

Lê Nguyệt (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:6701

Tổng truy cập: 12396917