Truy cập nội dung luôn

 

                                       LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 

Thứ

Đơn vị tiếp công dân

Ghi chú

Thứ 2

- Ban Tiếp công dân

- Văn phòng Huyện ủy

 

Thứ 3

- Ban Tiếp công dân

- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

 

Thứ 4

- Ban Tiếp công dân

- Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

Thứ 5

- Ban Tiếp công dân

- Phòng Lao động TB và XH

 

Thứ 6

- Ban Tiếp công dân

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7603

Tổng truy cập: 12462938